Handelsbetingelser

1. Ejeroplysninger

centrisk
v/ Simone Emilie Lehmann Plett
Rygårdsvænget 2, 1 th.
2900 Hellerup
CVR: 42598348

Anvendelsesområde

Dette er de generelle handelsbetingelser gældende for ydelser købt af centrisk. Specifikke detaljer vedr. arbejdets omfang, pris m.m. fremgår af det enkelte tilbud.

Pris

Alle priser er eksklusive moms, som det også fremgår af tilbuddet. Alle priser er baseret på de oplysninger om opgaven, der er oplyst af kunden. Hvis opgavens omfang eller specifikationer ændrer sig mærkbart, faktureres for det merarbejde, ændringen medfører. Dette oplyses kunden om inden.

Ophavs- og brugsret

Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til det materiale, som kunden har betalt for. Såfremt kunden ikke betaler, opnås der ikke ophavs- og brugsret til det pågældende materiale. 

Ansvar

centrisk kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for, hvilke følger det udarbejdede materiale måtte have for kundens virksomhed, herunder ej heller økonomiske følger.

Fakturering og betalingsbetingelser

Faktura fremsendes elektronisk. Betalingsbetingelser fremgår af fremsendte faktura. Forsinket betaling behandles i henhold til de betingelser, som fremgår af fakturaen. 

Opsigelse

Aftaler om faste, månedlige samarbejder kan opsiges skriftligt af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsættes samarbejdet på sædvanlige, aftalte vilkår. 

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelses- eller returret på centrisk’ ydelser, når disse er leveret. En indgået aftale kan fortrydes af kunden senest 14 dage før det aftalte starttidspunkt. Fortrydes aftalen senere end 14 dage før starttidspunktet, opkræves 50% af det fulde beløb i gebyr (ved faste, månedlige samarbejder er dette 50% af den første måneds ydelse), og kunden modtager ikke sin ydelse. 

Force majeure

centrisk hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af nogen årsag, som ligger uden for centrisk’ kontrol. Dette gælder blandt andet beskadigelse af arbejdsudstyr, brand, vandskader, naturkatastrofer, krig og lignende force majeure-situationer.

Gyldighed og ændringer

Disse handelsbetingelser er de gældende betingelser og vilkår for aftaler indgået med centrisk. centrisk forbeholder sig retten til at ændre i disse til enhver tid. Kunden er dog altid omfattet af de gældende betingelser, da aftalen blev indgået.

Betingelserne er sidst opdateret oktober 2022